fbpx

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.8.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nakkikioski, Laulunvainionkatu 7 A 7, 33800 Tampere
Y-tunnus: 3133828-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riku Turunen, [email protected]

3. Rekisterin nimi

MotoSM.fi käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu asiakassuhteeseen, jolloin käsittelemme tietoja sopimuksen täyttämiseksi tai sen valmistelemiseksi. Tietoja käsitellään vastikkeiden lunastamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista toimenpiteen suorittamiseksi. Markkinointia suoritamme sen sijaan oikeutetun etumme perusteella. Kirjanpitotarkoitukseen käsittelemme tietoja lakisääteisen velvollisuutemme perusteella. 

Rekisterinpitäjä on suorittanut tasapainotestin, jonka tuloksena henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn oikeutetut edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Vastikkeiden lunastamiseen ja toimitukseen liittyvät tiedot:

  • nimi ja yhteystiedot: nimi, yrityksen nimi (valinnainen), maa tai alue, katuosoite,  postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • tilaustiedot sekä peruutus- ja muutostiedot
  • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostin välityksellä sekä muu viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisen median kanavissa
  • emme tallenna tietokantaamme käyttäjien maksuvälinetietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Käyttäjä luovuttaa tietoja verkkosivuston ja somekanavien kautta ostaessaan lippuja tai palveluita tai viestiessään palveluntarjoajan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Asiakastietoja ja vastikkeiden lunastamistietoja säilytetään 1 vuosi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi. Mikäli haluat tarkistaa itsestäsi tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on joissakin tilanteissa lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, mutta sinulla on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa tietojen käsittelyä, arvioimme pyyntösi suhteessa oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen peruste, jonka vuoksi käsittelyä vastustetaan. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä muun muassa silloin, kun me emme enää tarvitse tietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto-oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä tietoja, jotka olet itse meille antanut ja joita käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi (PL 800, 00521 Helsinki).

10. Yhteystiedot

Posti: Nakkikioski, Laulunvainionkatu 7 A 7, 33800 Tampere
Yhteyshenkilö: Riku Turunen
Sähköposti: [email protected]
Ollessasi yhteydessä sähköpostitse, merkitse viestin aiheeksi ”Tietosuoja”.

Huomaathan, että voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos esität useita pyyntöjä tai jos pyyntösi on erityisen monimutkainen, voimme tarpeen mukaan jatkaa vastauksen määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Ilmoitamme sinulle erikseen tällaisesta viivästymisestä.

Puutteita, virheitä tai muita ideoita?

Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia parannusehdotuksia.
Lähetä viesti

Copyright © Interwebbi.com
Nakkikioski
Y-tunnus: 3133828-2 / FI31338282

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram